Problematyka

Nowela Dygasińskiego to typowy utwór naturalistyczny. Autor zamieszcza tu swoje poglądy na temat determinizmu panującego w przyrodzie, natury ludzkiej i zwierzęcej. Prawa panujące w przyrodzie opisuje ze znawstwem i zrozumieniem dla odmienności. Utwór jest obiektywny, a autor daleki od narzucania swojego systemu ocen moralnych. Głównym problemem jest koegzystencja ludzi i zwierząt w świecie przyrody, a także problem niezrozumienia odmienności.
Źródło: streszczenia.pl